Oppdrettslokalitet Lyklingholmen N i Bømlo kommune, juni 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2911

Forfatter(e): Økland, I. E.

Utgitt: 2019

Antall sider: 17

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig