Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, mai 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2932

Forfatter(e): Økland, I.E., H.E. Haugsøen & C. Todt

Utgitt: 2019

Antall sider: 29

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig