Oppdrettslokalitet Pinnen. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 2997

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

Utgitt: 2019

Antall sider: 14

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig