Oppdrettslokalitet Rossholmen N i Rennesøy kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3005

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

Utgitt: 2019

Antall sider: 30

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig