Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, oktober 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2841

Forfatter(e): Økland I.E & C. Todt

Utgitt: 2019

Antall sider: 31

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig