Oppdrettslokalitet Salvågvika. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 2998

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

Utgitt: 2019

Antall sider: 15

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig