Oppdrettslokalitet Sveholmane, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2883

Forfatter(e): Haugsøen H.E & C. Todt

Utgitt: 2019

Antall sider: 36

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig