Rapport cover - rapport 2991

Oppdrettslokalitet Torvneset, Eid kommune. Konsekvensvurdering av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 2991

Forfatter(e): Olsen, B.R. & S.E. Sikveland

Utgitt: 2019

Antall sider: 32

ISBN: 978-82-8308-669-0

Last ned rapport: 2991.pdf (2,38 MB)