Oppdrettslokaliteten Dyrholmen V, juni 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2928

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

Utgitt: 2019

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig