Rapport cover - rapport 2943

Reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg ved Parisvatnet, Øygarden kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold.

Rapportnummer: 2943

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. J. Blanck

Utgitt: 2019

Antall sider: 32

ISBN: ISBN 978-82-8308-646-1

Last ned rapport: 2943.pdf (3,31 MB)