Rapport cover - rapport 2994

Resipientundersøkelse ved settefiskanlegget Fjæra, 2019.

Rapportnummer: 2994

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

Utgitt: 2019

Antall sider: 54

ISBN: 978-82-8308-671-3

Last ned rapport: 2994.pdf (4,74 MB)