Rapport cover - rapport 2935

Trosnavåg i Bokn kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 2935

Forfatter(e): Tverberg, J.

Utgitt: 2019

Antall sider: 23

ISBN: ISBN 978-82-8308-644-7

Last ned rapport: 2935.pdf (2,30 MB)