Rapporter

Rapporter utgitt i år 2020

Overvåking av fisk og bunndyr i Steinsdalselva i Kvam herad. Årsrapport 2019.

Rapportnummer: 3089 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen B. A.

ISBN: ISBN 978-82-8308-711-6

Ikke
tilgjengelig

Hjartholmsosen i Austevoll kommune, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3088 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E., J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Telemarkrøye AS, avdeling Molandsmoen. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3087 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.T.Klem

ISBN: -

Gytefisktelling i Valldøla i 2019.

Rapportnummer: 3086 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN 978-82-8308-710-9

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, februar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3082 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Lyngholmen i Solund kommune. Januar – februar 2020.

Rapportnummer: 3081 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Kvernaneset, Sveio kommune. Konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3080 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J., S. E. Sikveland & B. R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-709-3

Oppdrettslokalitet Indre Slettavikneset, Sandnes kommune. Konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3079 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & S. E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-708-6

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Trosnavåg. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3078 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelse i Stordalselva i Fjord kommune i 2019.

Rapportnummer: 3077 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M. & S. Kålås

ISBN: ISBN 978-82-8308-707-9

Hodlekve områdereguleringsplan, Sogndal kommune. Verdivurdering av naturmangfold.

Rapportnummer: 3076 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: ISBN 978-82-8308-706-2

Ikke
tilgjengelig

Erko Settefisk AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3075 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. Og I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lerøy Vest AS avdeling Bjørsvik. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3074 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Sundsfjord. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3073 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Melen i Ullensvang kommune. Oktober–november 2019.

Rapportnummer: 3072 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem. S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nordhasselvika i Farsund kommune. Straummåling ved planlagt avløp, juli-september 2019.

Rapportnummer: 3071 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S.T.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Averøy Seafood AS på Tøfta i Averøy kommune, med konsekvensutredning.

Rapportnummer: 3070 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-705-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sølvøyane, Bømlo kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3069 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Prestholmane, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3068 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalhag, Strand kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3067 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitetane Jørstadskjæra og Låva, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3066 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hidlekjerringa, Strand kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3065 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hesbygrunnen, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3064 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gissøysundet, Bømlo kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3063 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Komfarholmen i Samnangerfjorden. Førehandsgransking rundt planlagt avløp, november 2019.

Rapportnummer: 3062 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T. Og C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-704-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3061 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ulveneset, Kvinnherad kommune 2020. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3059 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-702-4

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Bjørnafjorden 2019.

Rapportnummer: 3058 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-701-7

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Reppen. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3057 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2018.

Rapportnummer: 3056 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sikveland, S.E. & M. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Øksneset i Austrheim kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3055 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fosså, Hjelmeland kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3054 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi i Samnangervassdraget. Sluttrapport for 2012–2016.

Rapportnummer: 3053 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, S. Kålås, H. Sægrov, S.E. Sikveland & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-699-7

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Hognaland. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3052 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nesfossen Smolt AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3051 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.T. Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Sævareid Fiskeanlegg AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3050 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Saltskår i Solund kommune, oktober 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3049 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Inventering av elvemuslingbestandane i Skjelåna og Åreidelva i Vestland fylke 2019.

Rapportnummer: 3048 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: ISBN 978-82-8308-698-0

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Løyningsbekken høsten 2019, med vurdering av utslipp fra vannrenseanlegg.

Rapportnummer: 3047 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen, B.A., M. Kambestad & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-697-3

Ikke
tilgjengelig

Ystadneset i Kvinnherad kommune, september 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3046 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., B. R. Olsen & C. Todt

ISBN: -

Undersøkelse av drikkevannskilder i Askøy 2019. Med vurdering av risiko for uønskete algeoppblomstringer.

Rapportnummer: 3045 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-696-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Årskog i Fitjar kommune, november 2019. Miljøovervaking utanfor avløp – B-gransking.

Rapportnummer: 3044 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E 2019.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kjeppevikholmen i Alver kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3043 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3042 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ringja i Tysvær kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3041 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E

ISBN: -

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2019.

Rapportnummer: 3040 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & I. Wathne 2019.

ISBN: ISBN 978-82-8308-695-9

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse ved Kvamskogen Vassverk høsten 2019.

Rapportnummer: 3038 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-694-2

Settefisklokalitet Sævareid, Fusa kommune. Resipientgransking 2019.

Rapportnummer: 3037 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Brekke, E., H. E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-693-5

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved BioFish AS, lokalitet 12079 Ljonesvågen, konsesjonsnummer HKM0021. Med enkel konsekvensutredning.

Rapportnummer: 3036 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen G.H., S.T. Klem & B. Tveranger

ISBN: ISBN 978- 82-8308-692-8

IHM sitt avfallsdeponi, Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2019.

Rapportnummer: 3035 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-691-1

Miljøtilstand for Vangsvatnet 2019.

Rapportnummer: 3034 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G. I. Wathne & E. Brekke

ISBN: ISBN 978-82-8308-690-4

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ulveneset i Kvinnherad kommune. September – oktober 2019.

Rapportnummer: 3033 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nordhasselvika i Farsund kommune, oktober 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3032 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Veiesund i Kinn kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3031 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Salar Bruk AS, Rylandsvåg i Meland kommune. Resipientgransking Rosslandspollen.

Rapportnummer: 3030 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T., C. Todt, H.E. Haugsøen & B.R. Olsen.

ISBN: ISBN 978-82-8308-689-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Ervikskorane, Stad kommune. Konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3029 Utgitt: 2020

Forfatter(e): B.R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-688-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Ervikskorane i Stad kommune, desember 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3027 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: ISBN: 978-82-8308-687-4

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ervikskorane i Stad kommune. September 2019.

Rapportnummer: 3026 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3025 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3024 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Høysteinen i Kvinnherad. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3023 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Sørsmolt AS, Kragerø kommune. Miljørapport 2019.

Rapportnummer: 3022 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-686-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3021 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. 2019.

ISBN: -

Eidfjord Resort, Eidfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold.

Rapportnummer: 3020 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-685-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, desember 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3019 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & H.O.T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Trollholet i Meland kommune, august 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3017 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-683-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, november 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3016 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & E. Brekke

ISBN: -

Overvåking av Sælenvatnet 2019.

Rapportnummer: 3015 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen. G.H., B. R. Olsen & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-682-9

Biologiske undersøkelser i fem regulerte vassdrag i Hordaland, høsten 2018.

Rapportnummer: 3014 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sikveland, S.E & B.A Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-681-2

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i Ytre Haugalandet.

Rapportnummer: 3000 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, C. Irgens & S.E. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-684-3