Rapporter

Rapporter utgitt i år 2020

Ikke
tilgjengelig

Massetransport i Nærøydalselva i februar 2020. Effekter på rekruttering av laks og sjøørret

Rapportnummer: 3272 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H., T.T. Furset, B.A. Hellen & C. Irgens

ISBN: 978-82-8308-785-7

Barlindbotn Settefisk i Kinn kommune, 2020. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3270 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-784-0

Ikke
tilgjengelig

Ravnøya i Søgne, Kristiansand kommune, september 2020. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3269 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lyngholmen i Søgne, Kristiansand kommune, september 2020. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3268 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Etne kommune. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3267 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langavika i Stavanger. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3266 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Miljøtilstand i Evangervatnet 2020

Rapportnummer: 3265 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-783-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Rafdal i Etne kommune desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3264 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låderskjera. Overvaking fjøresamfunn 2020

Rapportnummer: 3263 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Todt, C.

ISBN: -

Tilstandsrapport for Birkelandsvatnet sommeren 2020

Rapportnummer: 3262 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-820-5

Ikke
tilgjengelig

Områdereguleringsplan Eide, Fjell kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold.

Rapportnummer: 3261 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Eilertsen, L., C.J. Blanck & M. Eilertsen

ISBN: -

Overvåking av Sælenvatnet 2020

Rapportnummer: 3260 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-780-2

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Rosslandsvågen 2020

Rapportnummer: 3259 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Etablering av ny oppdrettslokalitet ved Lingaholmane, Kvam Herad. Konsekvensutgreiing av naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3258 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Eilertsen, M. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-779-6

Utfylling i sjø ved Kvasnes, Sula kommune. Konsekvensutgreiing av naturmangfald

Rapportnummer: 3257 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-778-9

Kvasnes i Sula kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3256 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: 978-82-8308-777-2

Tilstandsvurdering av ålegraseng og fjæresone i Malvik kommune 2020

Rapportnummer: 3255 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-776-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Flatholmen i Haugesund kommune, juni 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3254 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Settefiskanlegget Strømsnes i Askøy kommune, juli 2020. Miljøovervaking av avløp – C-gransking

Rapportnummer: 3251 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Vikane, Ullensvang kommune. Konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 3250 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & S. E. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-775-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Seglberget i Kvinnherad kommune, august 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3249 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland I.E. & C.Todt

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Mowi ASA avd. Fjæra (reg.nr. H/E 0028), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3248 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-782-6

Områderegulering ved Eide, Øygarden kommune. Miljøgiftstatus i filtrerende marine organismer 2019

Rapportnummer: 3247 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Todt, C.

ISBN: 978-82-8308-774-1

Undersøkelse av tilløpsbekker til Lygrefjorden i Eigersund kommune 2020

Rapportnummer: 3246 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-773-4

Undersøkelse av tungmetaller, Litlandsvatnet i Osterøy kommune 2020

Rapportnummer: 3245 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-772-7

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låva i Stavanger kommune oktober 2020. Miljøovervakning i anleggssona – B-Gransking

Rapportnummer: 3241 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Oksen i Øygarden kommune, juni 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3239 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hattasteinen i Bømlo kommune, juli 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3238 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I. E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langholmen i Stavanger kommune, oktober 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3237 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Sagvåg i Stord kommune, 2020. Miljøovervaking av avløp.

Rapportnummer: 3236 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Prestholmane i Stavanger kommune, oktober 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3235 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Resipientundersøkelse Veavågen, august 2020. Overvåking av resipienten ved Norscrap Karmøy

Rapportnummer: 3234 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: 978-82-8308-771-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Øygarden kommune, juni 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3233 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg for søknad om to nye konsesjoner og lokaliteter for matfiskproduksjon av røye i Fyresvatnet i Fyresdal kommune.

Rapportnummer: 3232 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-770-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Smedholmen i Tysvær kommune. Overvaking av fjøresamfunn 2020.

Rapportnummer: 3231 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad kommune. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3229 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T. Og C. Todt

ISBN: -

Flåm cruisekai, Aurland kommune. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 3228 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: 978-82-8308-769-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøyna Ø, Tysvær kommune. Overvaking av fjøresamfunn 2020.

Rapportnummer: 3227 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Bjelkavik, Suldal kommune. Overvaking av fjøresamfunn 2020.

Rapportnummer: 3226 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Utvidelse av Flåm cruisekai, Aurland kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 3223 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H. Hellen, B.A & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-768-0

Dokumentasjonsvedlegg for søknad om nytt settefiskanlegg ved Helle Bruk i Kragerø kommune

Rapportnummer: 3222 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.T. Klem & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-767-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gissøysundet S i Bømlo kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3221 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Utarbeidelse av dokumentasjon for Aqua&Care om kvalitet på ColiMinder testutstyr

Rapportnummer: 3219 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Østerbøutbyggingen, prøvefiske 2019

Rapportnummer: 3218 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen, B. A. & Brekke, E.

ISBN: 978-82-8308-766-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Apalvikneset i Ullensvang kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3217 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Detaljregulering Andvik i Masfjorden kommune, juni 2020. Konsekvensvurdering for naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 3215 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & Blanck C. J.

ISBN: 978-82-8308-765-9

Andvik i Masfjorden kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3214 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: 978-82-8308-764-2

Torjulvågen i Tingvoll kommune, juni 2020. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3213 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-762-8

Tafjordelva – Effektar av ras og massetransport i april 2019 på rekruttering av laks og sjøaure

Rapportnummer: 3212 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-8308-763-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, august 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3211 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, mai 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3210 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kverhelleskjeret i Solund kommune, april 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3209 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, juli 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3208 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Talgje Rensefisk i Stavanger kommune, april 2020. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 3206 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Marin Overvåking Rogaland. Årsrapport 2019.

Rapportnummer: 3205 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Olsen B.R. & M. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-761-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Moldøyosen i Fedje kommune, juli 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3203 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2019

Rapportnummer: 3202 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, K. Urdal, T. T. Furset, C. Irgens & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-760-4

Olden oppdrettsanlegg i Ørland kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3201 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-759-8

Reistadelva i Rauma kommune. Habitatvurdering og ungfiskundersøkelser

Rapportnummer: 3200 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-758-1

Etablering av oppdrett ved Korsvika i Vestnes kommune. Konsekvensutgreiing av naturmangfald

Rapportnummer: 3199 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-757-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låderskjera i Bokn kommune, april 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3198 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., I.E Økland & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Seiskjeret i Solund kommune. Februar – mars 2020.

Rapportnummer: 3196 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Biologiske og kjemiske undersøkingar i tidlegare kalka innsjøar i Vestland fylke

Rapportnummer: 3195 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen, B. A., I. Wathne, C. Irgens, E. Brekke, S. Kålås & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-756-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, april 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3194 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, april 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3193 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Vintraviki i Suldal kommune, juni 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3192 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dyrholmen V, juli 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3191 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Analyse av bløtbunnsfauna fra en stasjon i Verlebukta, Moss kommune

Rapportnummer: 3190 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Todt C. & L. Ohnheiser

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Davikneset, Bremanger kommune. Konsekvensutgreiing av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 3189 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & S. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-755-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Koløy N i Fitjar kommune, juli 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3188 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Hettaneset i Vindafjord kommune. Førehandsgransking av oppdrettslokalitet

Rapportnummer: 3187 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T., I.E. Økland & C. Todt.

ISBN: 978-82-8308-754-3

Ikke
tilgjengelig

Smedholmen i Tysvær kommune, april 2020. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3186 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., B.R. Olsen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-753-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommune, juli 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3185 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kjeahola i Stavanger kommune, februar 2020.Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3184 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Prøvefiske i regulerings-magasin i Ålfoten, 2019.

Rapportnummer: 3183 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen, B. A., Brekke, E. & Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-752-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Oksen i Øygarden kommune, juni 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3182 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hiskholmen i Bømlo kommune, mars 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3181 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lelandsholmen i Bømlo kommune, mars 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3180 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Otterholmen i Alver kommune, mars 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3179 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Teigen i Voss herad. Desember 2019.

Rapportnummer: 3178 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Teigen i Voss herad. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3177 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-751-2

Utvidelse av Søre Fjell massemottak, Øygarden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3176 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Blanck, C.J, B.A. Hellen, B.R. Olsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-750-5

Utvidelse av Dalatippen massemottak, Øygarden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3175 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Blanck, C.J, B.A. Hellen, B.R. Olsen & L. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-749-9

Massemottak på Søre Sæle, Øygarden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3174 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Pötsch, C., Hellen, B. A. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-748-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Uføro i Stord kommune, juni 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3173 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Tilrettelegging for friluftsliv på øyene i Nordåsvannet. Konsekvensanalyse for naturmangfold

Rapportnummer: 3172 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Eilertsen, L. Ågren, L., Blanck, C.J., Pötsch C. & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-747-5

Søknadsdokumentasjon nytt Ilsjø klekkeri, Kragerø kommune

Rapportnummer: 3171 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-746-8

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Stombu i Risør kommune. April – mai 2020.

Rapportnummer: 3170 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, juni 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3165 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S.T.

ISBN: -

Hovlandsdalsvatnet, Fjaler. Fiskeundersøkingar i 2019 og råd om utfisking

Rapportnummer: 3164 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H., E. Brekke & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-745-1

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Års2019.

Rapportnummer: 3163 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H., C. Irgens, M. Kambestad, S. Kålås, T.T. Furset & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-744-4

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Års2019.

Rapportnummer: 3162 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, C. Irgens, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-743-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, februar 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3161 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langavika i Stavanger kommune, mai 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3160 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sande Settefisk AS (reg.nr. SF/GP 0002), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3159 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-742-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune, februar 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3158 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, februar 2020.Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3157 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S.T. & C. Todt

ISBN: -

Nikøy, Bulandet i Askvoll kommune april 2020. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3156 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & B. Rydland Olsen

ISBN: 978-82-8308-741-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Øksneset i Austrheim, februar 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3155 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & H.O.T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kleppeneset i Gloppen kommune, februar 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3154 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H. E & T.T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2019.

Rapportnummer: 3152 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen, B. A., K. Urdal, T.T. Furset & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-739-0

Ikke
tilgjengelig

Oksneset i Øygarden kommune, desember 2019. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3151 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-738-3

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Hettaneset i Vindafjord kommune. April – mai 2020.

Rapportnummer: 3150 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Alsåkervik i Kvinnherad kommune, april 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3149 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Onarøy i Tysnes kommune, mars 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3148 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, april 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3147 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & Brekke E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, april 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3146 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøy i Lindås kommune april 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3145 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2019.

Rapportnummer: 3144 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-737-6

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2019.

Rapportnummer: 3143 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-736-9

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2019.

Rapportnummer: 3142 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-735-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden kommune, februar 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3141 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & Brekke. E.

ISBN: -

Overvåking av masseutskifting ved ny Antveit gravplass i Åsane

Rapportnummer: 3140 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-734-5

Ungfiskundersøkelser i Oselva i Vanylven kommune 2019.

Rapportnummer: 3139 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sikveland, S.E., M. Kambestad & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-733-8

Lausanakken, ny lokalitet, i Jondal kommune. Oppdatert konsekvensutgreiing av marint naturmangfald, 2020.

Rapportnummer: 3138 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Todt, C. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-732-1

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Lausanakken i Ullensvang kommune. Mars–april 2020.

Rapportnummer: 3137 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Barstadvikelva i 2019.

Rapportnummer: 3136 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M., S.E. Sikveland & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-731-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona ‒ B-gransking

Rapportnummer: 3135 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Davikneset i Bremanger kommune, mars 2020. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3134 Utgitt: 2020

Forfatter(e): I.E Økland. B. R. Olsen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-730-7

Ikke
tilgjengelig

Melen i Ullensvang kommune. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3133 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T. Og C. Todt

ISBN: 978-82-8308-729-1

Ikke
tilgjengelig

Skotberget i Kvinnherad kommune. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3132 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T. Og C. Todt

ISBN: 978-82-8308-728-4

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Moldøyosen i Fedje kommune, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3130 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H. E.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2019.

Rapportnummer: 3129 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Sikveland & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-727-7

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2019.

Rapportnummer: 3128 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen, B.A. & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-726-0

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2019.

Rapportnummer: 3127 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås & C. Irgens

ISBN: 978-82-8308-725-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Alver kommune, januar 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3126 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C .Todt

ISBN: -

Drivtellinger av sjøørret på Sunnmøre høsten 2019.

Rapportnummer: 3125 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M. & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-724-6

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lingaholmane i Kvam herad, april 2020. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3123 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-723-9

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Rovde. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3121 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Salar Bruk AS. Årsrapport råvannskvalitet og avløp 2019.

Rapportnummer: 3120 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne 2020

ISBN: -

Plan for etablering og vedlikehold av gytekulper i Søre Vartdalselva.

Rapportnummer: 3117 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-720-8

Ikke
tilgjengelig

Etablering av akvakultur ved Drivøyosen, Solund kommune. Konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3116 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Eilertsen, M., C. Blanck, S. Sikveland & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-719-2

Ikke
tilgjengelig

Etablering av akvakultur ved Risholmen, Solund kommune. Konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3115 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Eilertsen, M., C. Blanck, S. Sikveland & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-718-5

Ikke
tilgjengelig

Ny vurdering av tilbakeførsel av rejektvann fra Kismul VBA til vannkilden Ulvvatnet.

Rapportnummer: 3114 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Selstøvågen i Øygarden kommune. Førehandsgransking av planlagt utslepp.

Rapportnummer: 3113 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T. Og C. Todt

ISBN: 978-82-8308-717-8

Ikke
tilgjengelig

Selstøvågen i Øygarden kommune. Straummåling ved planlagt avløp, desember 2019 – januar 2020.

Rapportnummer: 3112 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020 – Tilleggsrapport analysebevis 2019.

Rapportnummer: 3111 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Todt C., B. R. Olsen, H.E. Haugsøen, J. Tverberg, I. Økland & M. Eilertsen

ISBN: -

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020 – Årsrapport 2019.

Rapportnummer: 3110 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Todt C., B. R. Olsen, H.E. Haugsøen, J. Tverberg, I. Økland & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-716-1

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3109 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Rissa. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3108 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Fensfjorden/Austfjorden i 2019.

Rapportnummer: 3106 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & B.A. Hellen

ISBN: -

Lakselusindusert tilbakevandring av sjøørret i PO3 i 2019.

Rapportnummer: 3105 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sægrov, H., M. Kambestad, S. Kålås & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-715-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad kommune, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3104 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i Indre Ryfylke.

Rapportnummer: 3102 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M., S.E. Sikveland & C. Irgens

ISBN: 978-82-8308-714-7

Vassdragsrestaurering i Orrevassdraget, Time og Klepp kommune. Forprosjekt..

Rapportnummer: 3101 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Eilertsen, L., Blanck, C. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-713-0

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Davikneset i Bremanger kommune. Desember 2019 – februar 2020.

Rapportnummer: 3100 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem. S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3099 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lyngholmen i Solund kommune. Miljøovervaking av overgangssona – førehandsgransking.

Rapportnummer: 3097 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fister Smolt AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3096 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fjon Bruk AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3095 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avd. Steinsvik. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3094 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i Rødneelva, Vikedalselva og Åmselva i november 2019.

Rapportnummer: 3093 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kålås, S., M. Kambestad & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-712-3

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Haukå. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3092 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Eidholmen i Austevoll kommune, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3091 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H. E., J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tytlandsvik Aqua AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3090 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Overvåking av fisk og bunndyr i Steinsdalselva i Kvam herad. Årsrapport 2019.

Rapportnummer: 3089 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen B. A.

ISBN: ISBN 978-82-8308-711-6

Ikke
tilgjengelig

Hjartholmsosen i Austevoll kommune, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3088 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E., J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Telemarkrøye AS, avdeling Molandsmoen. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3087 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.T.Klem

ISBN: -

Gytefisktelling i Valldøla i 2019.

Rapportnummer: 3086 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN 978-82-8308-710-9

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, februar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3082 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Lyngholmen i Solund kommune. Januar – februar 2020.

Rapportnummer: 3081 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Kvernaneset, Sveio kommune. Konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3080 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J., S. E. Sikveland & B. R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-709-3

Oppdrettslokalitet Indre Slettavikneset, Sandnes kommune. Konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3079 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & S. E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-708-6

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Trosnavåg. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3078 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelse i Stordalselva i Fjord kommune i 2019.

Rapportnummer: 3077 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M. & S. Kålås

ISBN: ISBN 978-82-8308-707-9

Hodlekve områdereguleringsplan, Sogndal kommune. Verdivurdering av naturmangfold.

Rapportnummer: 3076 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: ISBN 978-82-8308-706-2

Ikke
tilgjengelig

Erko Settefisk AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3075 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. Og I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lerøy Vest AS avdeling Bjørsvik. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3074 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Sundsfjord. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3073 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Melen i Ullensvang kommune. Oktober–november 2019.

Rapportnummer: 3072 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem. S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nordhasselvika i Farsund kommune. Straummåling ved planlagt avløp, juli-september 2019.

Rapportnummer: 3071 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Klem, S.T.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Averøy Seafood AS på Tøfta i Averøy kommune, med konsekvensutredning.

Rapportnummer: 3070 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-705-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sølvøyane, Bømlo kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3069 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Prestholmane, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3068 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalhag, Strand kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3067 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitetane Jørstadskjæra og Låva, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3066 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hidlekjerringa, Strand kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3065 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hesbygrunnen, Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3064 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gissøysundet, Bømlo kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3063 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Komfarholmen i Samnangerfjorden. Førehandsgransking rundt planlagt avløp, november 2019.

Rapportnummer: 3062 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T. Og C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-704-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3061 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ulveneset, Kvinnherad kommune 2020. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3059 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-702-4

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Bjørnafjorden 2019.

Rapportnummer: 3058 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-701-7

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Reppen. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3057 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2018.

Rapportnummer: 3056 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sikveland, S.E. & M. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Øksneset i Austrheim kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3055 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fosså, Hjelmeland kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3054 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi i Samnangervassdraget. Sluttrapport for 2012–2016.

Rapportnummer: 3053 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, S. Kålås, H. Sægrov, S.E. Sikveland & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-699-7

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Hognaland. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3052 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nesfossen Smolt AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3051 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.T. Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Sævareid Fiskeanlegg AS. Årsrapport avløp 2019.

Rapportnummer: 3050 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Saltskår i Solund kommune, oktober 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3049 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Inventering av elvemuslingbestandane i Skjelåna og Åreidelva i Vestland fylke 2019.

Rapportnummer: 3048 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: ISBN 978-82-8308-698-0

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Løyningsbekken høsten 2019, med vurdering av utslipp fra vannrenseanlegg.

Rapportnummer: 3047 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Hellen, B.A., M. Kambestad & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-697-3

Ikke
tilgjengelig

Ystadneset i Kvinnherad kommune, september 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3046 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., B. R. Olsen & C. Todt

ISBN: -

Undersøkelse av drikkevannskilder i Askøy 2019. Med vurdering av risiko for uønskete algeoppblomstringer.

Rapportnummer: 3045 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-696-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Årskog i Fitjar kommune, november 2019. Miljøovervaking utanfor avløp – B-gransking.

Rapportnummer: 3044 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E 2019.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kjeppevikholmen i Alver kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3043 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3042 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ringja i Tysvær kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3041 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E

ISBN: -

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2019.

Rapportnummer: 3040 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & I. Wathne 2019.

ISBN: ISBN 978-82-8308-695-9

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse ved Kvamskogen Vassverk høsten 2019.

Rapportnummer: 3038 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-694-2

Settefisklokalitet Sævareid, Fusa kommune. Resipientgransking 2019.

Rapportnummer: 3037 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Brekke, E., H. E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-693-5

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved BioFish AS, lokalitet 12079 Ljonesvågen, konsesjonsnummer HKM0021. Med enkel konsekvensutredning.

Rapportnummer: 3036 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen G.H., S.T. Klem & B. Tveranger

ISBN: ISBN 978- 82-8308-692-8

IHM sitt avfallsdeponi, Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2019.

Rapportnummer: 3035 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-691-1

Miljøtilstand for Vangsvatnet 2019.

Rapportnummer: 3034 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G. I. Wathne & E. Brekke

ISBN: ISBN 978-82-8308-690-4

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ulveneset i Kvinnherad kommune. September – oktober 2019.

Rapportnummer: 3033 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nordhasselvika i Farsund kommune, oktober 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3032 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Veiesund i Kinn kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3031 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Salar Bruk AS, Rylandsvåg i Meland kommune. Resipientgransking Rosslandspollen.

Rapportnummer: 3030 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset, T.T., C. Todt, H.E. Haugsøen & B.R. Olsen.

ISBN: ISBN 978-82-8308-689-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Ervikskorane, Stad kommune. Konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3029 Utgitt: 2020

Forfatter(e): B.R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-688-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Ervikskorane i Stad kommune, desember 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3027 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: ISBN: 978-82-8308-687-4

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ervikskorane i Stad kommune. September 2019.

Rapportnummer: 3026 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Furset T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3025 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3024 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Høysteinen i Kvinnherad. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3023 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Sørsmolt AS, Kragerø kommune. Miljørapport 2019.

Rapportnummer: 3022 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-686-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3021 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. 2019.

ISBN: -

Eidfjord Resort, Eidfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold.

Rapportnummer: 3020 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-685-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, desember 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3019 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E & H.O.T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Trollholet i Meland kommune, august 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3017 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-683-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, november 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3016 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & E. Brekke

ISBN: -

Overvåking av Sælenvatnet 2019.

Rapportnummer: 3015 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Johnsen. G.H., B. R. Olsen & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-682-9

Biologiske undersøkelser i fem regulerte vassdrag i Hordaland, høsten 2018.

Rapportnummer: 3014 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Sikveland, S.E & B.A Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-681-2

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i Ytre Haugalandet.

Rapportnummer: 3000 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, C. Irgens & S.E. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-684-3