Rapport cover - rapport 3036

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved BioFish AS, lokalitet 12079 Ljonesvågen, konsesjonsnummer HKM0021. Med enkel konsekvensutredning.

Rapportnummer: 3036

Forfatter(e): Johnsen G.H., S.T. Klem & B. Tveranger

Utgitt: 2020

Antall sider: 28

ISBN: ISBN 978- 82-8308-692-8

Last ned rapport: 3036.pdf (1,58 MB)