Rapport cover - rapport 3199

Etablering av oppdrett ved Korsvika i Vestnes kommune. Konsekvensutgreiing av naturmangfald

Rapportnummer: 3199

Forfatter(e): Tverberg, J. & M. Eilertsen

Utgitt: 2020

Antall sider: 20

ISBN: 978-82-8308-757-4

Last ned rapport: 3199.pdf (1,13 MB)