Rapport cover - rapport 3047

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Løyningsbekken høsten 2019, med vurdering av utslipp fra vannrenseanlegg.

Rapportnummer: 3047

Forfatter(e): Hellen, B.A., M. Kambestad & G.H. Johnsen

Utgitt: 2020

Antall sider: 27

ISBN: ISBN 978-82-8308-697-3

Last ned rapport: 3047.pdf (3,65 MB)