Rapport cover - rapport 3000

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i Ytre Haugalandet.

Rapportnummer: 3000

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, C. Irgens & S.E. Sikveland

Utgitt: 2020

Antall sider: 139

ISBN: 978-82-8308-684-3

Last ned rapport: 3000.pdf (47,44 MB)