Hettaneset i Vindafjord kommune. Førehandsgransking av oppdrettslokalitet

Rapportnummer: 3187

Forfatter(e): Furset, T., I.E. Økland & C. Todt.

Utgitt: 2020

Antall sider: 43

ISBN: 978-82-8308-754-3

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig