Hjartholmsosen i Austevoll kommune, mars 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3088

Forfatter(e): Haugsøen H.E., J. Tverberg

Utgitt: 2020

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig