Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2018.

Rapportnummer: 3056

Forfatter(e): Sikveland, S.E. & M. Kambestad

Utgitt: 2020

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig