Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3025

Forfatter(e): Økland, I.E., E. Brekke & C. Todt

Utgitt: 2020

Antall sider: 36

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig