Oppdrettslokalitet Apalvikneset i Ullensvang kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3217

Forfatter(e): Klem, S. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig