Oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden kommune, februar 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3141

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & Brekke. E.

Utgitt: 2020

Antall sider: 34

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig