Oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, desember 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3019

Forfatter(e): Økland, I.E & H.O.T. Bergum

Utgitt: 2020

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig