Oppdrettslokalitet Gissøysundet S i Bømlo kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3221

Forfatter(e): Klem, S. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig