Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, juli 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3208

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

Utgitt: 2020

Antall sider: 27

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig