Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune, januar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3042

Forfatter(e): Bergum, H. O. T

Utgitt: 2020

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig