Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, februar 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3083

Forfatter(e): Tverberg, J.

Utgitt: 2020

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig