Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, oktober 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3220

Forfatter(e): Klem, S. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig