Oppdrettslokalitet Hiskholmen i Bømlo kommune, mars 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3181

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

Utgitt: 2020

Antall sider: 30

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig