Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, november 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3016

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & E. Brekke

Utgitt: 2020

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig