Oppdrettslokalitet Høysteinen i Kvinnherad. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3023

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

Utgitt: 2020

Antall sider: 38

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig