Oppdrettslokalitet Kalhag, Strand kommune. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3067

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & J. Tverberg

Utgitt: 2020

Antall sider: 14

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig