Oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, august 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3211

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig