Oppdrettslokalitet Kjeahola i Stavanger kommune, desember 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3039

Forfatter(e): Klem, S. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig