Oppdrettslokalitet Koløy N i Fitjar kommune, juli 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3188

Forfatter(e): Tverberg, J.

Utgitt: 2020

Antall sider: 17

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig