Oppdrettslokalitet Låderskjera i Bokn kommune, april 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3198

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., I.E Økland & C. Todt

Utgitt: 2020

Antall sider: 61

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig