Oppdrettslokalitet Langavika i Stavanger kommune, september 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3207

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig