Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, april 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3193

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

Utgitt: 2020

Antall sider: 47

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig