Oppdrettslokalitet Litletveitholane i Osterøy kommune, juni 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3168

Forfatter(e): Klem, S. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig