Oppdrettslokalitet Oksen i Øygarden kommune, juni 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3182

Forfatter(e): Klem, S. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig