Oppdrettslokalitet Otterholmen i Alver kommune, mars 2020.Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3179

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & C. Todt

Utgitt: 2020

Antall sider: 33

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig