Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Øygarden kommune, juni 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3169

Forfatter(e): Furset, T. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig