Oppdrettslokalitet Smørdalen i Masfjorden kommune, juni 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3167

Forfatter(e): Brekke, E.

Utgitt: 2020

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig