Oppdrettslokalitet Uføro i Stord kommune, juni 2020.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3173

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2020

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig