Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, august 2020. Miljøovervaking av anleggssona – alternativ B-gransking

Rapportnummer: 3216

Forfatter(e): Økland, I. E.

Utgitt: 2020

Antall sider: 16

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig