Oppdrettslokaliteten Skipningsdalen i Flekkefjord kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3018

Forfatter(e): Furset T.T. & C. Todt

Utgitt: 2020

Antall sider: 54

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig