Rapport cover - rapport 3172

Tilrettelegging for friluftsliv på øyene i Nordåsvannet. Konsekvensanalyse for naturmangfold

Rapportnummer: 3172

Forfatter(e): Eilertsen, L. Ågren, L., Blanck, C.J., Pötsch C. & H. E. Haugsøen

Utgitt: 2020

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-8308-747-5

Last ned rapport: 3172.pdf (7,82 MB)