Rapport cover - rapport 3045

Undersøkelse av drikkevannskilder i Askøy 2019. Med vurdering av risiko for uønskete algeoppblomstringer.

Rapportnummer: 3045

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

Utgitt: 2020

Antall sider: 28

ISBN: ISBN 978-82-8308-696-6

Last ned rapport: 3045.pdf (1,27 MB)