Rapport cover - rapport 3053

Undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi i Samnangervassdraget. Sluttrapport for 2012–2016.

Rapportnummer: 3053

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, S. Kålås, H. Sægrov, S.E. Sikveland & K. Urdal

Utgitt: 2020

Antall sider: 29

ISBN: ISBN 978-82-8308-699-7

Last ned rapport: 3053.pdf (949,61 KB)